Kirsten Birk Lassen

 

Kirsten Birk Lassen: Indehaver og stifter

Jeg har igennem de sidste 15 år bevæget mig i forskellige dele af den offentlige sektor og den frivillige sektor. Jeg har arbejdet tæt på eller sammen med forældreren, pædagogen, dagtilbudslederen, bestyrelsen, direktionen og politikeren. Jeg har gået vejen fra at blive uddannet og skolet i New Public Management til at lave processer med fokus på meningsskabelse, borgernær ledelses og potentialitetsledelse. Arbejdet med de overordnede styringsmæssige og strategiske linjer og arbejdet med hverdagens praksis tæt på implementeringen og kerneopgaven, har givet mig en stor og bred helhedsforståelse for institutionen og organisationen. Både bredden og dybden giver mig mulighed for at hjælpe jer godt på vej. Og hver dag glædes jeg over at kunne få lov til at gøre det. Du kan læse mere om mig her.

Følgeskabets medskabere

Følgeskabet er i en løbende dialog med forskere, dagtilbudsledere, forvaltningschefer, pædagogiske konsulenter, pædagoger, bestyrelsesmedlemmer og forældre i en vedvarende udvikling af budskaber og produkter, der understøtter og udvikler et forpligtende forældrepartnerskab.  

Læs mere om Følgeskabets sparringspartnere i årsrapporter her