Kontakt os

Følgeskabets kurser og procesforløb der fremmer forældrenes deltagelse i læringsmiljøet

Tydelig ramme for forældresamarbejdet

Personalet i dagtilbuddet er værter for samarbejdet. Som værter har man ansvaret for at forældrene føler sig trygge og har tillid til stedet. Personalet har også ansvaret for, at samarbejdet har en faglig karakter, hvor forældrene kender det faglige fokus og i hverdagen kan understøtte det og inspireres af det. Hvis ikke det faglige fokus står klart, kan det for forældrene være svært at få øje på – og så risikerer man med forældredeltagelsen at udvande fagligheden i stedet for at styrke den. Endelig må personalet have blik for forældregruppen og løbende lede samarbejdet i en retning, hvor de kan se at forældrene lykkes bedst. Elementer i et personaleseminar kunne typisk bestå af:

  • Tydeliggøre målene med de valgte aktiviteter og de pædagogiske intentioner i aktiviteterne
  • Skabe en forudsigelig hverdag og kommuniker den
  • Skabe klarhed om forventninger og muligheder og vis det
  • Se med friske øjne på de signaler der møder forældrene, når de møder jer – og brug den viden i kommunikationen
  • Træne forskellige involveringsmetoder der matcher forskellige typer forældre

Foredrag og kurser tager afsæt i Følgeskabets forældreinvolveringsmetoder (læs mere her) og tilrettelægges altid efter en nærmere dialog. Seminaret kan med fordel ske over flere omgange, således at der er plads til prøvehandlinger, egenrefleksioner og bearbejdning af det gennemgåede arbejde. Det er vores erfaring, at der hvor der sker vedvarende og dyberegående ændringer i samarbejdskulturen, der retter sig mod øget medejerskab i forældregruppen, er der hvor der arbejdes med en langstrakt og vedholdende fokus og der arbejdes bredt i hele organisationen.

Priser på proces- eller kursusforløb aftales individuelt.