Giv forældrene en god velkomst

Jo bedre forældrenes introduceres til børnenes hverdag, til forældrenes medskabende rolle og til hvordan de er gode rollemodeller for alle børn, jo nemmere bliver samarbejdet i hverdagen. På baggrund af Følgeskabets erfaring med forældresamarbejdet og hvad der hjælper samarbejdet på vej, har Følgeskabet udarbejdet plakater, postkort og små velkomstguides til forældrene

Plakater og postkort der understøtter en aktiv og deltagende forældrekultur 

Følgeskabet har i mange år arbejdet med gode råd, eller leveregeler som vi kalder dem. Det er meget konkrete forslag til hvordan forældre kan være med til at understøtte børnenes fællesskab og læringsmiljø. Rådene fortæller ikke kun hvad der er godt at gøre, men også hvilken forskel det gør for børnene. Det motiverer og engagerer forældrene til handling.

De gode råd kan både fås som plakater og postkort. 

Oversigtsplakaten fremhæver de 10 mest anvendte råd. Derudover er der tre enkeltplakater, med de mest anvendte råd og tre plakater som særligt er velegnede i at involvere forældrene i en tid hvor forældrene ikke har institutionen.

Plakaterne kan hænges op på de mange synlige steder, hvor forældrene kommer i dagtilbuddet og postkortene kan deles ud til forældremøder eller lægges i garderoben. 

 

Plakater (excl. moms og porto):

Plakat (70×100):  100 kr. (for medlemmer) eller 120 kr. (for ikke medlemmer)

Plakater (50×70): 65 kr. pr. stk. (for medlemmer) eller 75 kr. pr. stk. (for ikke medlemmer)

Postkort (excl. moms og porto)

Postkortpakke med 5 stk. af de 7 ovenstående kort i A5 størrelse: 210 kr. (for medlemmer) eller 250 kr. (for ikke medlemmer) 

50 postkort valgfrit: 290 kr. (for medlemmer) eller 340 kr. (for ikke medlemmer) 

100 postkort valgfrit: 540 kr. (for medlemmer) eller 600 kr. (for ikke medlemmer) 

Bestil her

Forældreguide om hvordan forældre kan understøtte fællesskabet og læringsmiljøet i dagtilbuddet

Hvis forældre skal tage aktivt del i børnenes fællesskab og understøtte et stærkt læringsmiljø, er det nyttigt med en god introduktion. På baggrund af mange års erfaring, har Følgeskabet samlet de vigtigste emner og pointer i en guide til forældre. Materialet tager afsæt i at forældre er rollemodeller for alle børn og gennem deres ord og handlinger, med til at forme børnenes hverdagsliv i dagtilbuddet. Guiden introducerer forældrene til hvordan de er med til at forme dagtilbuddet og hvordan de overfor eget barn, de andre børn, personalet og de andre forældre, sætter sig selv i spil på en konstruktiv og medskabende måde. 

Materialet kan anvendes som forældrenes lille opslagsværk og indgå som en del af institutionens øvrige velkomstmateriale. Mat

erialet kan både bruges til første- og andengangsforældre.

Indhold i guide (A5-format):

  • Du som forælder og rollemodel
  • En vigtig tid
  • Et vigtigt fællesskab
  • Vuggestuens og børnehavens opgave
  • Du og dit barn
  • Du og de andre børn
  • Du og personalet
  • Du og de andre forældre
  • Vær ærlig

Priser (excl. moms og porto):

Pris pr. forældreguide: 64 kr. (for medlemmer) eller 72 kr. (for ikke medlemmer)

Bogpakke med 10 bøger: 485 kr. (for medlemmer) eller 555 kr. (for ikke medlemmer)

Bogpakke med 20 bøger: 910 kr. (for medlemmer) eller 1000 kr. (for ikke medlemmer) 

Bestil her