Forældrenes betydningsfulde rolle i dagtilbud

Bogen er en refleksions- og værktøjsbog til institutionsbestyrelser, forældrebestyrelser og forældreråd i dagtilbud. Bogen henvender sig både til kommunale, selvejende og private dagtilbud og er også god og nyttig læsning for ledere, pædagogiske konsulenter og andre der interesserer sig for forældresamarbejde.

Bogen giver introduktioner, refleksioner og værktøjer til:

  • De vigtigste samarbejdsflader og rollefordelingen mellem forældre og pædagogisk personale
  • Dagtilbuddets opgave og arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan
  • Rammen for arbejdet i bestyrelser og råd
  • De vigtigste opgaver i bestyrelser og råd og hvordan man arbejder med dem
  • Hvordan bestyrelsen arbejder godt sammen og gør en forskel
Bestil bogen her