Kontakt os

Når forældrebestyrelsen og ledelse sammen sætter retning for samarbejdet

 

Når alle ved hvad man er sammen om

Forældresamarbejde må ikke blive små enkeltmandsprojekter. Det skal forankres i organisationen, så alle ved hvad man vil med hinanden og ved hvordan forældrene kan tage del og være medskabende af børnenes trivsel, læring udvikling og dannelse. Den organisatoriske forankring ligger i bestyrelsen og hos ledelsen. 

Alle voksne i dagtilbuddet er rollemodeller for børnene. For hvordan man er sig selv og sammen med andre. Når man i bestyrelsen sætter fokus på hvordan man som medarbejdere og forældre vil lade det komme til udtryk, skaber man sammen et stærkt fælles afsæt for, hvad man ønsker at give videre til alle børn. Hvor lederen leder ud i personalegruppen og forældrerepræsentanterne leder ud i forældregruppen. 

Der kan være forskellig ønsker til hvordan man i bestyrelsen vil styrke fællesskabet og engagere og involvere forældrene. Det kunne være:

  • at skabe en stærk fælles identitet og værdigrundlag
  • at formulere leveregler for samarbejdet – som er nemme at forstå og efterleve i hverdagen og som har stor betydning for børnene 
  • at formulere pædagogiske principper der tydeliggør og præciserer den anvendte praksis i et sprog og i vendinger, der er anvendeligt for forældrene
  • at formulere principper for samarbejde mellem dagtilbud og hjem, som sætter en ramme for hvad man vil opnå med samarbejdet, hvordan man vil bruge hinanden og hvad man i samarbejdet sigter efter
  • at understøtte en relevant og vedkommende information og kommunikationen med forældregruppen 

På seminaret får bestyrelsen redskaber og viden til bedre at kunne drøfte og sætte retning for samarbejdet og den faciliteres i at gøre det konkret, afstemt og nærværende med forældrene.

Pris og vilkår

Seminarerne tager afsæt i Følgeskabets forældreinvolveringsmetoder (læs mere her) og tilrettelægges altid efter en nærmere dialog om hvem målgruppen er og hvad det er man særligt er optaget af.

Priser på procesforløb aftales individuelt.

“Jeg tænker tit når jeg ser personalet i min datters dagtilbud, at vi er et team. Og der kommer sgu et barn ud af det. Jeg er ikke alene om at skabe og forme mit barn. Og det er de heller ikke”

Kristina, mor til to piger på 3 år og 6 år