Kontakt os

Bestyrelseskurser for forældrerepræsentanter i daginstitutioner

Bestyrelseskursus – når brugeransvar er en styrke

Følgeskabet tilbyder specialsyede bestyrelseskurser for daginstitutionsbestyrelser – både kommunale, selvejende og private.

“Super godt oplæg af dygtig formidler med faglig indsigt”

“Yderst kompetent og vidende kursusholder. Kurset giver anledning til refleksion”

“Fantastisk aften! Super spændende og aktuel på en meget brugbar måde. Og fin formidling”

“Det har været givende og givet nye perspektiver og et positivt boost”

Deltagerudsagn fra bestyrelseskurserne

På Følgeskabets bestyrelseskurser sætter vi fokus på hvilke muligheder man som bestyrelse har, for at gøre en forskel for børnene. Vi sætter fokus på hvordan man sætter en retning og en ramme for børnenes fællesskab, hvordan man som forældrerepræsentanter sammen med ledelse skaber opmærksomhed og tydelighed omkring den retning og fører tilsyn og følger op på hvilken effekt det har på børn og voksne. Derudover er der fokus på de grundlæggende ansvarsopgaver og de muligheder der ligger heri. Det gælder: 

  • arbejdet med den styrkede læreplan
  • de pædagogiske principper
  • princippet for samarbejde mellem dagtilbud og hjem
  • det økonomiske ansvar
  • arbejdsgiveransvaret eller retten til medbestemmelse ved ansættelser
  • det personlige ansvar

For at kurset bliver nærværende for jer tager vi afsæt i de spørgsmål og de emner I er optagede af og krydrer det med evt. cases, erfaringsudveksling og eksempler fra andre steder.

Samlet set giver kurset jer:

  • en konkret indføring i de mest centrale ansvarsområder, så du som bestyrelsesmedlem ved hvordan du varetager dit ansvar og spiller en aktiv rolle
  • muligheden for at gøre en forskel, ved at få det bedste ud af jeres gode ideer og viden, til værdi for børnene og jeres fællesskab
  • udvikle dine kompetencer og forståelse for bestyrelsesarbejdet

Pris og vilkår

Følgeskabets vejledende pris for et bestyrelseskursus i et dagtilbud er 9.900 kr. (excl. moms og transport)