Kontakt os

Jo tidligere – jo bedre

Fra fødsel suger barnet til sig af indtryk. Gennem sansning af lyde, stemmer og berøring bliver barnet en del af sine omgivelser. Små børn lærer gennem de mange stimuli de møder i løbet af dagen. De mange stimuli efterligner de og det er barnets måde at lære verden at kende på. De efterligner og bliver langt hen af vejen, som de voksne der omgiver dem. Hvis de voksne viser interesse for det barnet siger, så lærer barnet at vise interesse for det andre børn og voksne siger. Hvis den voksne hjælper barnet til at fortælle det som er svært, så lærer barnet at voksne er nogen man kan stole på og er der for at hjælpe på vej. 

Barnet er hele tiden omgivet af stimuli. Og alt stimuli sætter sine spor. Positiv stimuli styrker. Negativ stimuli eller fravær af stimuli hæmmer.     

Med den konstante opmærksomhed som barnet retter mod sine omgivelser, er der stor mulighed for at kunne stimulere barnet og give barnet en sund oplevelse af at høre til og mærke en tilknytning til andre mennesker, mærke sig selv og forstå sig selv som en vigtig del af et fællesskab.

Det der for det lille barn kræver stor anstrengelse og koncentration at lære, kan for voksne virke banalt og selvfølgeligt. Men hvis barnet skal lære at være vedholdende, styrke sin opmærksomhed og kæmpe for at lykkes, er det lige så vigtigt at anerkende det to-årige barn for at have klippet i et papir, som det er at anerkende den 14 årige for et 10-tal i matematik.  

Kurven er udviklet af Nobelprismodtager i økonomi James J. Heckman

Kurven ovenfor viser hvor stor effekt en konkret stimuli har på et barn. Jo yngre barnet er, jo større betydning har det – fordi barnet lagrer alt og gøre det til egen væsen og væren senere i livet. 

 

Dig som forælder:

Dit engagement og din nysgerrighed overfor dit barns hverdag har stor betydning. Find nogle hverdagsrutiner eller tidspunkter engang imellem, hvor du giver dig hen til dit barns hverdag i dagtilbuddet.

Det kunne være:

  • at du når du afleverer, er med til at skabe en stemning af at her er det dejligt at være og det bliver en god dag, f.eks. ved at sige godmorgen til de andre forældre og børn
  • at finde små hyggestunder når du afleverer eller henter, hvor i leger i sandkassen eller læser en bog – måske sammen med andre børn også. Så oplever dit barn at du synes at de børn han/hun selv er sammen med hver dag, har værdi og samtidig skaber du en god overgang mellem hjem og dagtilbud
  • at du bliver og snakker med de andre forældre. Dit barn øver sig hver dag i at skabe stærke og gode relationer til andre. At se sin mor og far gøre det samme, styrker dit barn i hele tiden at udvikle sine venskaber

Nogle dage er bedre end andre dage. Hav respekt for at dit barn nogle gange har brug for en hurtig afsked eller dage hvor personalet har planlagt en aktivitet. Er du i tvivl om du forstyrrer mere end du hygger, så spørg personalet. Det er ikke altid let at vide hvad situationen kalder på og så er det nemmeste at spørge.   

 

Skriv til os

Vil du vide mere

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere om din rolle som forælder i dit barns dagtilbud, så ring på 51765656 eller skriv til os.
Skriv til os